SMFR-förbundsledningshelg dag 2

Under förbundshelgen så diskuterade de olika lokalavdelningarna vilka former av aktiviteter som de kunde göra för att engagera, inspirera och aktivera fler att bli en del av SMFR samt vara med och förverkliga vår vision.

Under de senaste 5 åren så har SMFR växt från ingenting till att bli en av Sveriges största fredsrörelser och Sveriges största ungdomsledda muslimska organisation med verksamhet i c:a 10 län. 

SMFR har ambitionen att växa till att bli Sveriges absolut största fredsrörelse och muslimska organisation under de kommande 5 åren med avdelningar och verksamhet i majoriteten av Sveriges län.

Under helgen så diskuterade de förtroendevalda från olika lokalavdelningar runtom i hela landet bland annat hur de kan vara med och bidra till att förverkliga denna ambition genom att stimulera fler muslimer till ökat intresse för samhällsengagemang, organisering och vilja till personlig och kompetensmässig utveckling.

I en tid då islamofobin växer och accepteras alltmer. Där hatet mot muslimerna organiseras och intensifieras öppet av Sverigedemokraterna i vår riksdag så behövs en tydlig och organiserad kraft för att mobilisera och motverka framtida tragedier, utrensningar och förföljelser av muslimer. För att stoppa ett sådant framtidsscenario så behöver vi flera som agerar och inte sitter tysta och ser på medan detta hat brer ut sig över landet.

Vi vill dock inte enbart hålla oss defensiva till Sverigedemokraternas agenda. Vi vill även vara med och ta initiativ och vara en kraft som integrerar alltfler muslimer i samhället genom att krossa glastak, skapa fungerande institutioner och bygga förtroende för muslimer i olika ledarskapspositioner i samhället med stöd av goda krafter i Sverige. Vi strävar mot en framtid där muslimer och islam ses som en självklar del av det svenska samhället och uppskattas som medborgare utan att diskrimineras på basis av tro eller utseende. 

Vi tror på den kompetensen som många svenska muslimer har. Det är med den kompetensen och drivet som SMFR hittills har byggts upp på. Om vi fortsätter att expandera och genomföra våra ambitioner för Sverige så kommer fler att se den, respektera den och erkänna den.

Ofta är det dock muslimer själva som vi i SMFR har ett viktigt uppdrag i att övertyga om vad dem är kapabla till genom att visa upp flera framgångsrika muslimska förebilder, låta dem bli inspirerade att satsa på och utveckla sig själva samt börja tro på sin egna förmåga att bidra och ta ansvar för samhället tillsammans med de goda krafterna som hejar på oss i vår kamp att bli en starkare röst i samhället. 

Vi hoppas att vår workshop blivit ett viktigt startskott för de kommande 5 åren av verksamhet inom SMFR. Vi ser fram emot att förverkliga fler mål och vi hoppas att fler kommer att ansluta sig till SMFR för att göra det möjligt tillsammans med den breda majoriteten i Sverige att driva Sverige mot ökad välfärd, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter.