SMFR-Ordförandeläger

SMFR har anordnat ett ordförandeläger för lokalavdelningsordförande från hela landet. Målet med lägret är att dela med sig av gemensamma utmaningar och få med sig kunskap från varandra. Även PR-kurser, framtidsinformation, islamkunskap samt SMFR historia erbjöds till deltagarna.  

SMFRs lokalavdelningsordföranden ingår i ett ordföranderåd som tar fram underlag för gräsrotsarbete och beslutar om gemensamma kampanjer. Ordföranderådet träffas minst fyra gånger per år och ingår som en del av förtroendeuppdraget som ordförande för en lokalavdelning. Ordförandelägret är en form av kick-off för att ordförande från olika delar av landet och förbundsstyrelsens ska få lära känna varandra bättre. 
Status: 
Avslutad 2014