Fredsdagarna 2014

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa bjuder in till Fredsdagarna 2014 som anordnas i samverkan med Sensus studieförbund och Gryningeskolan den 6 september på IOGT-NTOs lokal Godtemplargården i Älvsjö.


Fredsdagarna är SMFRs årliga konferens som initieras i år och kommer att fortsätta att utveckla en plattform för att engagera och inspirera inom freds- och säkerhetspolitiskt arbete bland Svenska muslimer. Dagen ämnar att väcka politiskt medvetenhet liksom erbjuda verktyg för att på längre sikt engagera och mobilisera svenska muslimer att positivt påverka situationen som många av världens muslimer befinner sig i runtom i världen.

Program Fredsdagarna 2014

Lördag 6:e september 
Schema

09:00 Registrering

09:30 Introduktion och välkomsttal

10:00 Workshop/seminarie spår 1

11:15 Paus

11:30 Workshop/seminarie spår 2

12:45 Lunch och Dhuhur-bön

13:30 Workshop/seminarium spår 3

14:30 Valdebatt: Ungdomspolitiskt partidebatt med representanter från de olika partipolitiska ungdomsförbunden.

Läs mer här: https://www.facebook.com/events/745328058873890/?fref=ts

16:00 Valdebatt: Utrikespolitisk partidebatt med de representanter från de olika riksdagspartierna. 

Läs mer här: https://www.facebook.com/events/818931544814505/?fref=ts

18:15 Paus och Asr-bön

18:30 Underhållning och samkväm 

20:30 Avslut

I programmet kan du bland annat ta del av följande teman (Workhops):

- KAOS-teori – Lär dig hantera och agera i olika situationer med hjälp av rollspel med våra fredstränare. Få verktygen att kunna påverka farliga situationer och händelser.

- Flyktingspelet – Hur skulle du klara dig som flykting? Spela flyktingspelet och få en upplevelse för livet. 

- Politisk medvetenhet – varför är det viktigt att vara medveten och agera aktivt. 
(Föreläsning/Seminarium)

- Genomgång av olika konflikter i världen och dess orsaker (Föreläsning/Seminarium)

Fokus: Upplevelsebaserat lärande i fokus, med andra ord mindre föreläsningar och seminarier. Kom och inspireras och bidra till att skapa förändring.

Söndag 7:e september Lokalavdelnings och förtroendevalda dagen

(Obs! Endast för lokalavdelningar och förtroendevalda)

+ Ordföranderådträff
+ Hjälp för lokalavdelningar
+ Utbildning
+ Planera framtid
+ Inför förbundsstämma
+ Avstämning och information

Plats: Älvsjö IOGT-NTOs möteslokal - Godtemplargården som har adress Trumslagargatan 10, 125 34 Älvsjö

Boende: Övernattning sker vid Gryningeskolan för de som vill. Gryningeskolan ligger i Fittja (Botkyrka). Ta dock med egen sovsäck och liggunderlag.

Status: 
Årligen