Projektledning & ledarskap HT14

Projektledning & ledarskap HT14 

Den 14 september 2014 startade SMFR en folkhögskolekurs på halvtid i Stockholm inom projektledning och ledarskap med inriktning mot det muslimska civilsamhället i samverkan med Härnösands folkhögskola. 
 
Mål 
Kursen har som syfte att utveckla ett professionellt ledarskap med stora kunskaper om den muslimska civila sektorn. Utbildningen lämpar sig för personer som har eller funderar på att ta uppdrag inom det muslimska civilsamhället eller aspirerar på att jobba där eller jobba mot det muslimska civilsamhället. Kursen är även lämplig för dem som enbart söker allmänna kunskaper inom ledarskap och projektledning på organisationsnivå. Kursen kommer att gå igenom och ge verktyg för att förstå, bygga upp och förstärka en effektiv organisationskultur, organisationsstruktur samt projektledning. 
 
Syfte
Det muslimska civilsamhället har ett behov av att professionalisera sig ytterligare för att kunna motverka islamofobi och antimuslimism liksom andra former av rasism och diskriminering. Syftet är även att bidra till ett professionellt, strategiskt och fokuserat arbete inom det muslimska civilsamhället som ska ses som en viktigt och självklar del till övriga civilsamhället. Kursen syftar till att bidra till snabbare integrationsprocess där en muslimsk identitet ska ses som en självklar del av att vara svensk. Kursen ska förutom att ge kunskaper i ledarskap och projektledning skapa förståelse för det muslimska civilsamhällets utmaningar och historia.
 
 SMFR Logo (web).png                   hf_pms_282x115.gif
 
 
Status: 
Avslutad