Blog

Muslimska fredsrörelsen har tillsammans med svenska FN-förbundet skickat en rapport om rasism i Sverige till FN:s människorättsråd. Du kan läsa rapporten i sin helhet via denna länk:

http://www.fn.se/global/rapporter%20resurser/UPR-rapport%20juni%202014.pdf