Blog

SMFR har varje år sedan 2010 uppmärksammat Al Nakba dagen, så även denna gång! I år har vi valt att göra det i Umeå tillsammans med Umeås palestinska förening för att bidra till öka den geografiska spridningen och engagemanget. 

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa anser att de övergrepp som sker mot Palestinier är ett brott mot mänskligheten och ställer sig bakom FN resolution 194 om de palestinska flyktingarnas rätt att återvända. Vi vill även uppmärksamma FN resolution 3236 som understryker att denna rätt är oumbärlig för lösningen av konflikten mellan Israel och Palestina.

Vi uppmanar den svenska regeringen att arbeta för de palestinska flyktingarnas rätt att återvända och för en rättvis fred i Mellanöstern och vill poängtera vikten av att det internationella samfundet agerar kraftigt i sitt fördömande av den illegala ockupationen som bryter mot internationell lag såväl som den inhumana blockaden av Gazas befolkning.

Ifall orättvisa får existera fritt utan konsekvenser så skapar vi en värld där rätt och fel beror på vem som är stark för stunden. En sådan värld bygger inte på principer som FNs deklaration av mänskliga rättigheter vilar på, ej heller de större religionernas budskap – inte heller värderingen om människors lika värde som vi ofta gillar att tala om i Sverige