Blog

Det är viktigt att alla ansvarstagande politiska partier som bryr sig om mänskliga rättigheter tar djupt avstånd från Israels markoffensiv i Palestina och står upp för Palestina i rättvisans namn. Inget politiskt parti som vill ha kvar trovärdighet i sin utrikespolitik bör göra annat än att fördöma Israels ständiga övergrepp mot Palestina. Att hänvisa till Israels rätt till försvar är förkastligt när Israels ockupation, bosättningsbyggande, massmord av civila, ständiga sabotage av Palestinas infrastruktur och självbestämmande liksom apartheidmetoder utgör grogrund för hat, lidande och våldsupptrappning.SMFR fortsätter att fördöma Israels agerande och vädjar till omvärlden att skarpt agera mot Israels övergrepp, bryta isoleringen av Gaza, införa sanktioner mot Israel tills dess att Palestina får tillbaka mark från bosättningarna och erkänner palestinska flyktingars rätt att återvända i enlighet med FNs resolutioner. SMFR kommer att fortsätta att stödja BDS, Ship to Gaza och uppmärksamma Al-Nakba dagen liksom fortsätta att lyfta frågan om Palestina med beslutshavare i Sverige och internationellt såväl som andra opinionsbildare.Må Gud befria alla förtryckta från dess förtryckare och må Gud underlätta för alla troende att få leva sina liv fritt från förtryck. Må Gud underlätta för alla muslimer under den heliga Ramadan och underlätta för alla familjer som fått utstå sorg av att ha mist sina familjer. Må Gud stärka de troende att ständigt jobba för rättvisa och vägleda dessa.