Blog

Utbildningen Storebror & Storasyster är tillbaka – 
Ett inspirerande projekt för dig som vill skapa förändring!

Äntligen kan vi återigen lansera utbildningen Storebror och Storasyster, förkortat SBSS, som är ett projekt som syftar till att stärka personer som kan agera förebilder och erbjuda dem verktyg för att stärka sin omgivning. Vi vill bygga relationer mellan ”såkallade” storasyskon och småsyskon som ska ingå en slags relation med varandra för att småsyskonen ska bli stärkta av de äldre syskonen. Tanken är att dessa personer ska finnas tillgängliga mer vardagligt och kunna bryta strukturer som finns i olika miljöer och få verktyg för att motverka individers involvering i destruktiva miljöer.

Före sommaren genomför vi utbildningen i Stockholm – efter sommaren kommer vi till Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå, Borlänge, Örebro och Uppsala.
Skriv bli medlem och skriv upp dig på intresselistan så hör vi av oss när vi håller utbildningen i ditt närområde in sha Allah.

Är det här du?
- Är 18-20 år och äldre?
- Bor i Stockholm eller någon av dess förorter?
- Vill vara en aktiv ideell ledare i samhället med lokal anknytning?
- Vill utmana dig själv och skapa nya möjligheter i ditt liv
- Vill få kunskap och verktyg kring ledarskap och coachning till unga människor? 

Datum för kurshelgen: 24-25 maj
Första utbildningstillfället sker i Stockholm för dig som bor i närområdet.

Ansök nu!
Välkommen att söka med CV, personligt brev samt en motivering varför du vill bli Storebror/Storasyster till: info@muslimerforfred.org 

Ansök senast den 15 maj!

Wa aleikom assalam! 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa