Blog

SMFR lanserade SMFR Talks under förbundsstämman och lanserar nu SMFR Talks officellt för den bredare publiken med fokus på det muslimska civilsamhället.

Beskrivning

En satsning på att lyfta förebilder inom det svenska civila samhället med fokus på den muslimska gruppen. Syftet är att sprida en känsla av stolthet och hopp hos fler som skapar en ökad vilja att bidra och sätta högre ambitioner. ”Om någon annan kan och har lyckats med sina drömmar och mål, varför inte jag också?”. Muslimer är en självklar del av det svenska samhället, hur kan vi bidra ett steg längre? Av muslimer för samhället är en slogan vi vill ska genomsyra konceptet.

Som organisation arbetar vi visionsbaserat och långsiktigt under parollerna ”av muslimer för samhället” och ”trygga människor skapar trygga samhället”. Vår vision är att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

Genom denna verksamhet vill vi öka muslimers såväl som allmänhetens kännedom om muslimer som bidrar till ett bättre samhälle genom allt från konst och kultur till politik och religion. Vi vill skapa en anda av optimism, positiv energi, hopp, driv och vilja av förändring till det bättre.

Inspirationstalen är maximalt 20 minuter långa och spelas in för publicering för en större publik på internet. När talet är över stängs inspelningen av och då finns det utrymme för frågor, diskussion eller mingel för de som närvarar under inspelningen.

Projektet fokus är följande:

  • Bjuda in inspirerande individer och ledare som korta personliga föredrag.
  • Filmatisera inspirationstalen och publicera på internet.
  • Skapa ett forum där relevanta samhällsfrågor lyfts.
 
Vår fanpage på Facebook: https://www.facebook.com/smfrtalks