Blog

SMFR medverkade på World Interfaith Harmony Week 2014 som anordnades av nätverket Interreligiöst Fredsforum. Bilderna togs under en ljusmanifestation med texter om fred ur åtta religioners heliga skrifter som lästes upp på Medborgarhusets trappa.

Vår kanslichef Amir Dabboussi bidrog och reciterade koranvers 13 från kapitel 49 i Koranen: "Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra".

 
Tack till Peter Lööv Roos som skickade oss bilderna!