Familjehem och socialtjänst

Om projektet

Projektet innebär att SMFR tillsammans med Sveriges Muslimska Förbund talar i moskéer för att öka kunskap om socialtjänstlagen samt möjligheten att bli jourhemsfamiljer, familjehem och kontaktpersoner.

Projektet är ett led av SMFR sociala arbete som sköts av förbundsledamoten Kawtar Chibli med ansvar för sociala frågor. Kawtar är utbildad socionom samt inom KBT med erfarenhet inom socialt arbete som bland annat skolkurator, familjebehandlare och socialsekreterare.

Seminariumen tar upp hur socialtjänsten jobbar och om muslimska fosterhem. Seminarierna var välbesökta och uppskattade. Utländsk media från Turkiet och Malaysia visade också stort intresse för frågan. Bland besökarna fanns intresserade familjer, familjer som haft erfarenheter med socialtjänsten, politiker, journalister och engagerade ungdomar. 

Seminariumen tog också upp att det finns för få muslimska fosterhems och jourhemsfamiljer samt att det är viktigt för muslimer att registrera sig för att muslimska barn, samt deras föräldrar ska kunna ha valmöjligheten att barn som socialnämnden omhändertar ska kunna placeras i ett muslimskt familjehem. Detta är även något som SMFR anser att fler kommuner i Sverige borde jobba mer aktivt med att informera om också för att anpassa sig till den mångfald som lever i kommunen.

Status: 
Avslutades 2014