One Sweden

Om One Sweden

One Sweden är ett nätverk av svenska organisationer med det gemensamma målet att ta tillvara på och utveckla kraften och potentialen hos unga och att skapa möten och dialog mellan olika samhällsgrupper, för ett mer demokratiskt, inkluderande och ekonomiskt framgångsrikt Sverige.

Vårt samhälle står idag inför en rad kriser. Inte bara en allvarlig ekonomisk kris, utan även en klimatkris, en energikris, en global livsmedelskris och kriser i frågor om migration och misstro mellan människor på grund av religion och kultur. Samhällsklimat blir hårdare. Mångfald och allas lika rätt till innanförskap ifrågasätts. Behovet av politisk, ekonomisk och kulturell inkludering har blivit än mer akut. Det civila samhället kan och bör användas för att hitta lösningar!

One Sweden är en plattform för människor i civila samhället som genom möten och dialog vill jobba för en hållbar social och ekonomisk framgång i Sverige. Vi är övertygade om att alla behöver få och kunna vara med för att vi ska kunna lösa civilisationens kriser.

One Sweden består idag av ett nätverk som jobbar för dialog och möten. Under 2013 hålls en projektutbildning för unga och en knytkonferens. One Sweden vill bidra till skapande av positiva identiteter hos människor och vill vara en plattform för samhällsengagemang.

Initiativet till One Sweden togs av Kista folkhögskola men har nu lämnats över till en styrgrupp bestående av Kista Folkhögskola, Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället, Svenska Muslimer för Fred och RättvisaSensus StudieförbundSeglora smedjaUngdom mot rasism och Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden.

One Sweden består av skilda röster med olika politiska och religiösa intressen, men vi står enade inför One Swedens målsättningar: ett inkluderande, demokratiskt och framgångsrikt Sverige.

Status: 
Avslutades 2013