Framtidens Ledarskap

Framtidens Ledarskap

- en inspirerande ledarskapsutbildning för dig som är c:a 16-25 år.
 
Ett samarbete mellan Kista Folkhögskola, Svenska Scoutrådet och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.
 
Framtidens Ledarskap är en inspirerande ledarutbildning för dig som söker större mening i din vardag och som vill göra skillnad där du bor med stöd av dina värderingar. Ledare med tydliga värderingar som kan engagera och motivera sig själv liksom andra är något som företag och samhället värderar. En person med mål åstadkommer också i regel mer än en person utan. Så satsa på dig själv och din framtid!
 
Är det här du?
  • Är c:a 16-26 år?
  • Bor i Stockholm eller dess förorter?
  • Vill vara en aktiv ideell ledare i samhället med lokal anknytning?
  • Vill utmana dig själv och skapa nya möjligheter i ditt liv?
  • Vill få tydligare koppling av ledarskap och Islamiska principer?
 
Ta ett steg på den resa som ledarskapet innebär och inspireras av hur ledarskap och Islam går hand i hand. Utbildningen består av flera delar; 4 kurshelger, Praktik, hemuppgifter både enskilt och i grupp samt en mentorsrelation med en mentor/stödperson från ideell sektor som tagit sig framåt från förorten och skapat möjligheter för sig själv samt vunnit respekt genom sin satsning på sitt egna ledarskap. Så hjälp oss att hjälpa dig att frigöra din potential!

Kurshelger

De fyra kurshelgerna har olika teman; Identitet och Vision, att leda för mångfald, Ansvar och organisering och Fredsentreprenörskap. För att säkerställa att kursen blir relevant och utmanande för just dig och din utveckling så ingår hemuppgifter, praktik och mentorsrelationen som viktiga delar. Praktik syftar till att översätta det vi övar på under kurshelgerna till din verklighet som ledare, hur kan du använda det i din vardag? Ledarutveckling handlar om förtroende, ansvarstagande och ödmjukhet, vilket kommer vara något som deltagarna får chans att utveckla mellan kurshelgerna och efter. Ambitionen är att Framtidens ledarskap inte bara ska vara ett häftigt minne vid avslutat kurs, men en nyckel in till något större.

Som deltagare på utbildningen kommer du att få lära dig om teorier, modeller och få verktyg för ditt ledarskap. De största lärdomarna handlar dock om dig själv – din roll som ledare och gruppmedlem samt kopplingen till Islam. Vårt viktigaste verktyg för detta är reflektion, som vi gör både enskilt och i grupp.

Modul 1 – Identitet och Vision (2 dagar)
Helgen fokuserar på mål och identitet. Profeten Mohammed (SAW) sade ”Ledaren är den som tjänar sin nation”. För att kunna leda andra så behöver man ha en djup förståelse av sig själv liksom en bild av framtiden.

Modul 2 – Att leda för mångfald (3 dagar)
Mångfald är ett komplext begrepp med många olika infallsvinklar. Vi vänder och vrider på det med fokus på ledarens ansvar att få alla man leder att känna sig välkomna. Vi tittar på härskartekniker och motstrategier, antidiskriminering, normer och att bemöta fördomar. Vem är jag och vilka finns omkring mig?

Modul 3 – Ansvar och organisering (2 dagar)
Många stora ledare och tänkare har sagt att för att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv. Denna kurshelg fokuserar på att ge verktyg för att organisera människor genom att vinna förtroende, ta ansvar och agera med ödmjukhet. Hur man bidrar till att motivera och engagera samt hur man skapar gemensamma överenskommelser och bidrar till beslut som respekteras.

Modul 4 – Fredsentreprenörskap (2 dagar)
Tillsammans med en ideell förening diskuterar vi utmaningar i ledarskapet. Hur är man en bra ledare när de man leder har svag motivation? Vilka skillnader och likheter ser vi i ett ideellt och professionellt ledarskap? Hur kan man leva sina värderingar och samtidigt göra samhällsförändring? Vi gör en omvärlds- och behovsanalyser. Fredsentreprenörskap och att leva sina visioner avslutar och summerar denna kurshelg.


Praktik
Denna del av utbildning är enormt viktig för att slussa våra ledare in i ett verkligt ledarskap. Deltagarna erbjuds här möjligheten att utveckla sitt ledarskap och skapa möjligheter för sig själv att gå vidare i sitt engagemang samt bygga upp ett viktigt nätverk. Vi ger också direkta möjligheter att få viktig erfarenhet!
 
Delta i föreningsarbete
Delta i ett ideellt föreningsarbete och vara med på planeringsmöten för att få en större förståelse mellan kursen och hur du kan tillämpa dina kurskunskaper i praktiken. Genomför idéer direkt i den förening du gör praktik hos. Detta sker parallellt under perioden du har dina kurshelger. Mötena sker inte under dagtid/skoltid utan går att kombinera med heltidsjobb/studier.
 
Khadija konferensen
Delta och organisera en internationell konferens som volontärer. Få möjlighet att jobba som ett team och att använda ledarskapsverktyg från kurserna för att samordna de praktiska delarna av en konferens. Konferensen är 25-26 maj. Detta sker mellan kurshelg 3 och 4.
 
Sommarakademin/SMFR
Planera och anordna Sommarlägret Sommarakademin/SMFR Bootcamp för andra ungdomar där dina erfarenheter och kunskaper kommer till nytta. Vara med och ta fram en helhetsplanering i grupp för att anordna ett sommarläger och sprida kunskaper samt verktyg som inhämtats från kursen vidare till andra. Sommarlägret kommer äga rum I slutet av juni mellan 25 juni och 1 juli.
 
Järva volontärkraft
Vara med att bygga upp Järva volontärkraft som ska fungera som ett sätt att bygga sitt nätverk samtidigt som man erbjuder möjligheter att bidra till närområdets utveckling.

Mentor
Tidigt i utbildningen kommer du att få din mentor. Detta är en person som själv har långvarig erfarenhet av ledarskap och ideellt arbete. Hon eller han kommer att vara ditt bollplank för att diskutera ditt ledarskap och samtidigt bidra med sina erfarenheter och kunskaper samt dra in dig i sitt nätverk. Genom möten med någon som är engagerad ges du möjligheter att kunna aktivera dig väldigt snabbt med fokus på de frågor du brinner för som person och ledare. Utbildningen bygger på olika slags möten. Vår ambition är att du genom det mötet ska lära dig mer, både om dig själv och om andra. Mentorn finns till som ett extra redskap för att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Kursen är finansierad med stöd av Allmänna Arvsfonden, Svenska Scoutrådet, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa samt Kista folkhögskola.
 
Status: 
Avslutades 2012