Värdebaserat Ledarskap, År 3

Vad är Värdebaserat Ledarskap?

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap. Utbildningen arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och näringslivet. Värdebaserat ledarskap hålls även i samarbete med organisationer från andra länder, till exempel Finlands scouter. Vid sådana tillfällen hålls kursen helt på engelska.

Diplomutdelning

I april delade Kung Carl XVI Gustav ut diplom till alla de som slutfört en Värdebaserat ledarskaps-utbildning, både deltagare och ledare.

Om mentorprogrammet

I utbildningen ingår ett mentorprogram där en deltagare och en mentor från näringslivet eller offentlig sektor möts och lär av varandra. 


År 2 av utbildningen gick följande ledare och medlemmar utbildningen via SMFR:

  • Sara Younes
  • Redwan Jaffer
  • Sayan Abdulrahman
  • Marouan Hashous
  • Usama Mustafa-Kamil
  • Youssef Boularbah
  • Nadia Sultana
  • Saini Benabdullatek

Av utbildarna ingick ingick följande från SMFR:

  • Yasri Khan
  • Aya Zemzem Mohammed

Utbildningen finansieras av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Status: 
Avslutades 2014