Värdebaserat Ledarskap, År 3

Vad är Värdebaserat Ledarskap?

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap. Utbildningen arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och näringslivet. Värdebaserat ledarskap hålls även i samarbete med organisationer från andra länder, till exempel Finlands scouter. Vid sådana tillfällen hålls kursen helt på engelska.

Diplomutdelning

I april delade Kung Carl XVI Gustav ut diplom till alla de som slutfört en Värdebaserat ledarskaps-utbildning, både deltagare och ledare.

Om mentorprogrammet

I utbildningen ingår ett mentorprogram där en deltagare och en mentor från näringslivet eller offentlig sektor möts och lär av varandra. 


År 3 av utbildningen gick följande ledare och medlemmar utbildningen via SMFR:

 • Sara Younes
 • Redwan Jaffer
 • Sayan Abdulrahman
 • Marouan Hashous
 • Usama Mustafa-Kamil
 • Youssef Boularbah
 • Nadia Sultana
 • Saini Benabdullatek
 • Shaimaa Abdelhady

Av utbildarna ingick ingick följande från SMFR:

 • Yasri Khan
 • Aya Zemzem Mohammed

Utbildningen finansieras av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Status: 
Avslutades 2014