Press och Media

Pressinformation

 

Talesperson för Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Yasri Khan 

Generalsekreterare
004673 513 19 24
yasri.khan@muslimerforfred.org