Värdebaserat Ledarskap, År 2

Vad är Värdebaserat Ledarskap?

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Den riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap. Utbildningen arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och näringslivet. Värdebaserat ledarskap hålls även i samarbete med organisationer från andra länder, till exempel Finlands scouter. Vid sådana tillfällen hålls kursen helt på engelska.

Diplomutdelning

I april delade Kung Carl XVI Gustav ut diplom till alla de som slutfört en Värdebaserat ledarskaps-utbildning, både deltagare och ledare.

Om mentorprogrammet

I utbildningen ingår ett mentorprogram där en deltagare och en mentor från näringslivet eller offentlig sektor möts och lär av varandra. 


År 2 av utbildningen gick följande ledare och medlemmar utbildningen via SMFR:

 • Nofa Malla-Mohammed
 • Alladin El-Shubaki
 • Larvina Amin
 • Zuraiya Longdewa
 • Khadija Saleh
 • Akram Taj
 • Boudour Al Hashmi
 • Merima Gigovic
 • Aya Zemzem Mohammed

Av utbildarna ingick ingick följande från SMFR:

 • Yasri Khan
 • Hinda Talal

Utbildningen finansieras av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Status: 
Avslutades 2012