År 2014

Förbundsordförande och talesperson
Yasri Khan (mandat utlöper 2015)
Strategiutskottet (ordförande), Arbetsutskottet (ordförande), Ordförandenätverket (ordförande)
och adjungerad till samtliga utskott.
yasri.khan@muslimerforfred.org
073-5131924

Vice förbundsordförande
Shaimaa Abdelhady (mandat utlöper 2016)
Medborgarrättsutskottet (ordförande), Arbetsutskottet
shaimaa.abdelhady@muslimerforfred.org

Förbundssekreterare
Osman Adem (mandat utlöper 2015)
Organisationsutvecklingsutskottet (ordförande), Islamutskottet (ordförande), Arbetsutskottet
osman.adem@muslimerforfred.org

Ledamot med fokus på utbildningsfrågor
Kawtar Chibli (mandat utlöper 2016)
Uttbildningsutskottet (ordförande)
kawtar.chibli@muslimerforfred.org

Ledamot med fokus på information och kommunikation
Aya Mohammed (nyval, 3 år)
Informations och kommunikationsutskottet (ordförande)
aya.mohammed@muslimerforfred.org

Ledamot med fokus på medlemsfrågor
Bodor Al Hashmi (omval, 3 år)
Medlemsansvarig (ordförande)
bodor.alhashmi@muslimerforfred.org

Ledamot
Usama Mustafa-Kamil (fyllnadsval, 1 år)
usama.mustafa-kamil@muslimerforfred.org


Kansliet
Amir Dabboussi
Kanslichef
kanslichef@muslimerforfred.org
076-065 0789

Lokalavdelningar och ordföranden
SMFR Stockholm - Nofa Malla Mohammed
SMFR Södra Stockholm - Semanur Taskin
SMFR Järva - Nadia Sultana
SMFR Norra Stockholm - Amal Seraj
SMFR Västra Stockholm - Louai Wafai

SMFR Väst - Sara Younes
SMFR Malmö - Avin Jomaa
SMFR Borlänge - Nor Abbas
SMFR Linköping - Ismail Sharif
SMFR Uppsala - Hiba Albatrouk
SMFR Umeå - Khalil Karimi

Lokala kontaktpersoner
Luleå - Anna Waara