År 2008

Ordförande 
Nejat Jaffer

Vice Ordförande

Anna Waara (kvinnlig talesperson 1)

Sekreterare

Hezane Fazelhashemi

Kassör

Zaher Ashiq

Ledamöter

Lina Ghazzaoui

Abdullahi Abdullahi

Ruweida Ahmed

Zana Muhamed

Mirza Arnautovic (manlig talesperson 2)

Arnela Hadzisulejmanocic (kvinnlig talesperson 2)

Amir Sebdani  (manlig talesperson 1)


Under året har i följande personer i tidsmässig ordning avgått: Zana Muhammed, Heaneh Fazlhashemi samt Ruweida Ahmed. Ruweida Ahmed var sekreterare efter att Hesaneh Fazlhashemi slutat u styrelsen och efter att Ruweida slutat tog Mirza Arnautovic över sekreterarposten. Övriga ledamöter har haft samma uppdrag under året. 

Vid årets slut hade SMFR 21 st medlemmar.