Blog

Förbundsordförande Yasri Khan talar på manifestation för att lyfta upp situationen i Bangladesh.Nyligen beslutade regeringen med Shejkh Hasina i spetsen att avrätta oppositionsledaren Abdul Qader Mollah. Detta har lett till att en redan politisk instabil situation utvecklats till en krutdurk.SMFR anser att beslutet att avrätta en oppositionsledare genom hängning trots tydliga brister i det juridiska förfarandet liksom starka misstankar om partiskhet efter att man tillämpat retroaktiv lagstiftning (I strid med ICCPR som Bangladesh skrivit under) visar på extremt dåligt omdöme liksom ett förakt för internationella konventioner från den styrande regeringen i Bangladesh. Beslutet hotar att kraftigt underblåsa våldet i ett redan politiskt splittrat samhälle liksom starkt underminera den politiska legitimiteten och stabiliteten i landet.Förbundsordförande Yasri Khan menar att agerandet är en skam för nationen och att regeringens handlingar hotar att pressa landet mot en allt djupare politisk kris som blir alltmer svår att lösa upp inför det planerade valet i januari.- Här hade regeringen flera valmöjligheter att hantera situationen på ett bättre sätt liksom invänta en saklig utredning samt hörsamma internationell kritik kring den juridiska processen innan man verkställde avrättningen, men man valde agera på detta vis och det är djupt förkastligt. Regeringen bär ett stort ansvar för att underblåsa våldet liksom underminera den politiska legitimiteten och stabiliteten i landet genom sitt ogenomtänkta agerande, säger Yasri Khan.