Blog

SMFR har länge sett att det finns en hög nivå av psykisk ohälsa i samhället samt att det finns ett starkt behov kring att jobba med detta. Psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Nästan fyra av tio sjukskrivna har den diagnosen och det är framför allt bland kvinnor mitt i livet som den psykiska ohälsan ökat kraftigt, men även män. Av den anledningen lanserar SMFR nu en ny terapitjänst som alla har möjlighet att söka!

Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda dessa tjänster då SMFR är en av de ledande organisationerna på att hjälpa människor växa och utvecklas. SMFR tar stolthet i att hjälpa människor att överkomma olika former av hinder för att leva ett bättre och mer hälsosamt liv.

Denna tjänst är därför en självklar del av vår verksamhet då vi tror att trygga människor skapar trygga samhällen.

Varför söka terapi?

Det finns lika många orsaker till varför vi söker oss till terapi som det finns människor. En av orsakerna som brukar vara gemensam för oss alla är någon typ av förändring – en längtan efter en förändring eller en situation som kan ha framtvingat en förändring.

Kanske har vi tröttnat på det gamla och vill förhålla oss på ett nytt sätt till livet. Vi kanske har uppnått allt vi önskar utåt sett både personligt (t.ex. familj, barn, vänskapsrelationer, sysselsättning) och materiellt (t.ex. hus, båt, bil, resor) och ändå känns det tomt inombords. Det känns så meningslöst trots allt vi har skapat och vi längtar efter något mer, en större mening med livet.

Det kan också vara någon förändring som vi inte har valt, vi kan ha mist vårt jobb, blivit sjuka, vår partner vill skiljas, eller någon nära anhörig kan ha blivit svårt sjuk eller avlidit.

Det kan vara att vi känner rädsla, skuldkänslor, misslyckande, övergivenhet, trötthet, stress, utbrändhet eller nedstämdhet. Orsaken kan vara många men aldrig fel.

Känner du någon som skulle vilja gå på KBT-inriktad terapi? .

Ni kommer att träffa Kawtar Chibli som i grunden är en socionom med erfarenhet av familjebehandling samt kuratorsarbete. Idag läser hon sitt sista år på steg 1 utbildning som KBT-Terapeut och kommer ha samtal med klient. Kawtar har självklart handledning av legitimerade psykoterapeuter. Så känner du någon i Stockholmstrakten som vill gå i terapi av olika anledningar, så får de gärna kontakta Kawtar Chibli. Terapin erbjuds till ett kraftigt reducerat pris.

Var?

I SMFRs mottagningsrum på Dalslandsgatan 2 i Stockholm

Kontakt:

Maila för att boka tid Terapi@muslimerforfred.org
OBS! Tjänsten är inte kostnadsfri, men är kraftigt subventionerad och långt under marknadspris för terapi.