Blog

Assalamo Aleikom,

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa besöker fredagen den 24 maj Umeå för att under ett informationsmöte berätta om organisationen och se efter vilket intresse det finns bland Umeå-borna att starta upp en lokalgrupp för SMFR i Umeå.

Under mötet kommer SMFRs kanslichef Amir Dabboussi att hålla ett kort föredrag om SMFR och efter det kommer deltagarna få lära känna varandra och hur de kan bidra samt diskutera hur en lokalgrupp skulle kunna startas och finns ett intresse att gå vidare kommer en första aktivitet att planeras, till exempel ett inspirationsseminarium som riktar sig till de som vill engagera sig aktivt i Muslimska Fredsrörelsen.

Vilken värld vill du leva i? Bjud med era vänner och ta möjligheten till att bidra till något större! Alla är välkomna!

Datum och tid: 24 maj kl. 15.00Datum och tid: 24 maj kl. 15.00
Plats: Umeå universitet, sal UB 339. Vi samlas vid Lindellhallen utanför universitetsbiblioteket.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

Fredshälsningar