SMFR Programmet

SMFR-Programmet

SMFR-Programmet är Muslimska Fredsrörelsens politiska program som konkretiserar visionen och förtydligar organisationens ställningstagande i generella såväl som sakpolitiska frågor som berör mänskliga rättigheter, internationell säkerhetspolitik, hållbar förändring, identitet och värderingar.

SMFR-Programmet antogs på förbundsstämman den 29 mars 2014.