Samhälle

Samhälle

Muslimska Fredsrörelsens strategi för hållbar förändring bygger som sagt på de tre nyckelorden "Individ, Organisation, Samhälle". Under 2014 siktar organisationen fokus på samhällsdimensionen samtidigt som vi fortsätter utveckla individ- och organisationsdelarna inom organisationerna.