Utan min son har jag ingenting

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) tillsammans med Hej produktion har tagit fram en dokumentär om folkmordet i Srebrenica som är tänkt att bidra till reflektion över islamofobin i vårt samhälle. Filmen premiärvisades på Almedalen nästan exakt 15 år efter senaste folkmordet i Europas historia av Serber mot bosniska muslimer – i Srebrenica 11 juli 1995. Filmen har även visats upp under bokmässan och i olika mässor och används vid studiecirklar.

All distribuering av filmen skall kreditera Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Hej Produktion samt ungdomsstyrelsen! Projektet vägen från Srebrenica som drivits av SMFR är finansierat av ungdomsstyrelsen och heter “utan min son har jag ingenting”

Målet

1. Ta fram information om Srebrenicamassakern och dess koppling till islamofobi och intolerans. Vi vill skapa en film med utbildningsmaterial om Srebrenicamassakern.

2. Vi vill hålla sammanlagt 4 seminarier under året 2009-2010 som behandlar frågor som islamofobi, intolerans och vad det kan resultera i som t.ex. Srebrenicamassakern genom att delta i olika informationsmässor och utställningar som; MR dagarna, skolforum, Almedalsveckan, bokmässan osv. Ni är fria att visa filmen i utbildnings- och undervisningssyften.

Informera oss innan användning. Utan min son har jag ingenting – SMFR dokumentär om Srebrenica

Status: 
Avslutades 2011