Messengers of Peace

Finansiering: King Abdul Aziz center for national dialogue Ett projekt med Svenska Scoutförbundet, World scout foundation, King Abdul Aziz center for national dialogue och Saudiska Scoutförbundet.

Projektet gick ut på att hålla utbildning på World Scout Jamboree i Rinkaby i Kristianstad. SMFR har tillsammans med Scouterna utbildat 1800 personer mellan 13-18 år från 150 länder i dialog och konflikthantering på world scout Jamboree i Kristianstad.

Delmål:

1: Utbildning för utbildare i Riyadh i dialog och workshop tillsammans med Scouter från Finland, Sverige och Saudi Arabien.

2: Utbilda dialog på world scout Jamboree

3: Utveckla relationer med Scoutrörelsen och utbilda kunskaper samt erfarenheter

4: Utveckla internationella kontakter och samarbeten i fredsarbete

Status: 
Avslutades 2011