Göteborg - Islamofobiskt Självförsvar MR föreläsning

GÖTEBORG - Salam alaykum!

Välkommen till MR-utbildning med tema Islamofobiskt självförsvar.

Många påstår att människoblivandet började med språkutvecklingen. Men om man slirar på orden, fyller vedertagna begrepp eller symboler med tvetydiga innebörder, kan det leda till förvrängda verklighetsbeskrivningar. Och när dessa begrepp används och förstås i sin nya betydelse, tas de snart för faktum. Därför är det nödvändigt att vara uppmärksam på hur samtiden men även historiska skeenden beskrivs.

Sprider du utan att tänka på det islamofobisk begrepp och tankegods? Har du tänkt efter hur du pratar om dig själv eller om muslimer och vilka ord du har att beskriva muslimer på?

Hur kan man stoppa sin egna reproduktion av islamofobiskt tankegods paketerade i vardagligt använda ord?
Hur kan man effektivt möta islamofobi och vilka steg bör man ta?
Hur kan du använda humor för att bemöta olika former av kränkningar?
Hur kan du hantera diskriminering i olika maktstrukturer?

Vilka steg kan jag ta för att skapa förändring? 
Hur kan jag jobba mot islamofobi med en förankring i islamisk världsbild?

Generalsekreterare Yasri Khan har länge varit aktiv som muslim inom många olika fält i samhället och har fått tampas med islamofobi dels genom att bli direkt utsatt, men även genom sitt arbete att stötta andra och skapa ett organiserat arbete mot islamofobi., Yasri har varit med och byggt upp en muslimsk fredsrörelse (SMFR) från grunden där han jobbar med att stärka, försvara och förtydliga rättigheter för muslimer såväl som andra diskriminerade minoritetsgrupper.

När?
14 Oktober 14:00-18:00
Var? 
Drottninggatan 30 i sensus lokaler

Föreläsningen sker av SMFR Region väst i samverkan med lokalavdelningarna i Region väst, SMFR förbundet, Västra Götalands regionens kommitté för mänskliga rättigheter och Sensus Studieförbund