The Four Imams med Smfr Angered

Kom och se föreläsningsserien The Four Imams med Smfr Angered.

Under 9 fredagar under hösten ska vi tillsammans se förinspelade föreläsningar av föreläsaren Omar Suleiman. 
Tanken är att få ökade kunskaper om vår islamiska historia samt få en överblick över dessa fyra stora Imamer livshistoria.

29 september 
Sensus drottninggatan Göteborg 
17.00 till 20.00

Välkomna!

Category: