Blog

dda.jpgSTOCKHOLM - den 15-16 September SMFRs andra organisationsläger för 2017 med aktiva förtroendevalda från olika delar av landet.

Under organisationslägret gick vi bland annat igenom avsikter/intentioner, Inre och yttre drivkrafter, konfliktstilar, att gå till handling där både teori och gruppövningar ingick.