Göteborg - The Four Imams med Smfr Angered!

Kom och se föreläsningsserien The Four Imams med Smfr Angered.

Under 9 fredagar under hösten ska vi tillsammans se förinspelade föreläsningar av föreläsaren Omar Suleiman. 
Tanken är att få ökade kunskaper om vår Islamska historia samt få en överblick över dessa fyra stora Imamer livshistoria.

8 sep 
Sensus drottningg gbg
17.00 till 20.00

Välkomna!