Blog

ldl.png

STOCKHOLM - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa är med i ett projekt som heter Fyra Fronter. Fyra fronter syftar till att skapa ett nätverk mellan personer, föreningar och organisationer som organiserar individer från det afrosvenska, romska, judiska och muslimska communityn i Stockholm, eller genomför ett antirasistiskt arbete mot dessa fyra former av rasism. Syftet är att skapa ett nätverk och naturliga mötesplatser för afrosvenskar, judar, romer och muslimer i Stockholm att träffas, lära känna varandra, lära sig av varandra och tillsammans organisera oss för att effektivisera vårt antirasistiska arbete.

Fyra fronter startades av ABF Stockholm 2017 och finansieras av MUCF, myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor. Gruppen har under våren genomfört en kurs i rasistiska strukturer och haft en kulturkväll på restaurang Cirkeln med panelsamtal och musikaliska framträdanden. Under hösten 2017 och våren 2018 kommer flera kurser att genomföras, viktiga dagar inom respektive communityn kommer att uppmärksammas på olika sätt och det kommer arrangeras ett par kulturevenemang.

Välkommen på kick off den 31:a augusti kl 18.00 på Tantolunden! Anmäl er till aya.mohammed@muslimerforfred.org.