Göteborg-MR-projekt, att leda hållbart

GÖTEBORG - Salama alaykum! Välkommen till den första utbildningshelgen inom MR-projektet med fokus på att organisera, engagera och aktivera genom att ge verktyg och insyn kring hur man få ökad makt, inflytande och påverkan.
 
Det finns många unga människor med muslimsk bakgrund i västra Götalands distriktet. Vi vet att dessa är en oerhörd resurs som om de får rätt verktyg, sammanhang och förutsättningar aktivt kan vara med och bidra till ett samhälle som aktivt står upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde smtidigt som de själv också får möjlighet att skapa sig plattformar för att ta sig fram i samhället.
 
Vår ambition genom utbildning är att erbjuda långsiktigt och hållbara lösningar i riktning mot MR geom olika verktyg och kunskaper.
 
Det finns många föreställningar av muslimer som många unga tvingas växa upp med som skapar enorm frustration. Det finns en hel del rasism i samhället och en känsla av utanförskap som leder till ökad alienation och antipati mot samhället. Vi vill genom detta projekt påverka unga muslimska individer att ta ökat ansvar och bli mer delaktiga i olika samhällsfrågor.
 
Denna kurs kommer fokusera på vikten av en genomtänkt vision, tydliga mål, vikten av organisering och hopp med utgångspunkt från en islamisk världsbild.
 
Utbildningen kommer inkludera teori och övningar för att bidra till att skapa en stimulerande och ökad förståelse i ämnena som tas upp. 
 
Utbildare för denna utbildning är Amir Dabboussi förbundsledamot i SMFR. Han studerar teologi på islamakademin, har genomgått 5 års ledarskapsutbildning med Yasri Khan och varit assisterande utbildare på flertal kurser med Yasri. Han arbetar som biträdande rektor på en grundskola i Stockholm och tidigare varit kanslichef för SMFR.
 
Plats Sensus studieförund, Göteborg
Tid 10-18 på Lördagen den 26e
Tid 10-16 på Söndagen den 27e
 
Kursen sker i samverkan med Västra götalandsregionens MR-kommitté och SMFR förbund