Blog

STOCKHOLM - den 17 augusti  arrangerade SMFR södra Stockholm en föreläsning om studieteknik med SMFRs generalsekreterare Yasri Khan inför terminsstarten.
 
Under föreläsningen togs begreppen Pedagogik, epistemologi, empiri, positivism, logiklära, återberättande, associativ kunskap mm upp.
 
Föreläsningen gick bland annat igenom intention, duaa, lästeknik, minnesknep, hur man skapar djupare förståelse kring saker och vikten av att kämpa.
 
Skillnaden mellan de som lyckas och inte lyckas i studierna handlar ofta inte om vem som är smart eller inte utan oftast om vilken studieteknik de använder och vilket stöd de har omkring sig.
 
Föreläsningen ligger i linje med SMFRs 16 verksamhetsområden och fokuserade på kapitel 3 utbildning.