Blog

STOCKHOLM - SMFR Västra Stockholm med Umed Sultanov höll idag en föreläsning om asylprocessen där begrepp som kvotflyktingar och asylsökande i Sverige förklarades. Även en genomgång om FNs flyktingkonvention om rätt till skydd vid t.ex krig eller förföljelse togs upp.

I samband med föreläsningen hölls också en diskussion med deltagarna. Även ämnet om SMFR programmet som håller på att revideras kom på tal - om vilka ställningstaganden SMFR ska utveckla eller ta i det nya omarbetade programmet inom området Asyl & migration som ska antas på SMFRs nästa förbundsstämma i mars.

SMFR programmet är något som är i processen där en arbetsgrupp tillsattes i december förra året med SMFR-representanter från hela landet. Programförslagen kommer sedan gå igenom olika remisser till SMFRs olika organ innan förbundsstyrelsen (efter att de godkänt en slutgiltig proposition) kommer lämna fram ett förslag på förbundsstämman.

SMFR är aktiv i civilsamhället och ingår i olika remissinstanser till regeringen såväl som skriver rapporter till internationella organ där SMFR-programmet utgör grunden för de frågor som SMFR driver.

Om du har intresse eller förslag gällande Asyl och migration tveka då inte att höra av dig till SMFR-program-arbetsgruppen (SPA-gruppen) på SPA@muslimerforfred.org med dina ideer och förslag!