Stockholm - Föreläsning om Asylprocessen!

Varje dag flyr tusentals människor och söker sig till säkerhet. Siffrorna från UNHCR visar att ca 65,3 miljoner människor är på flykt, varav 21,3 miljoner flyktingar, 40,8 miljoner internflyktingar och 3,2 miljoner asylsökande. Vem är flykting och vem får stanna och varför?

Välkommen på en lärorik föreläsning om Asyl, asylrätten och asylprocessen av Umed Sultanov från SMFR Västra Stockholm som själv genomgått den svenska migrationsprocessen och som studerat "Asyl och migration" på Röda Korsets folkhögskola.

Adress: Torkel Knutssongatan 39, närmaste T-bana är Mariatorget

Vid frågor, ring eller SMSa 076-076 0789.