Blog

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa önskar alla svenska muslimer en glad och välsignad Eid Al-fitr.

Eid Al-fitr markerar slutet på den muslimska fastemånaden Ramadan där muslimer över hela världen avstår från bland annat mat och dryck under dagens ljusa timmar.  Viktigare än att avstå från mat och dryck är att avstå från illasinnade handlingar och tankar, samt att behärska sin själviska drift i förhoppning om att bli en bättre medmänniska. Ramadan är även en tid för muslimer att lär sig uppskatta och vara nöjda med Guds välsignelser samt vara givmilda mot andra.

Denna fastemånad har tyvärr varit kantad med mycket oroligheter och tragiska händelser runt om i världen. Men vi vet också att allt sker med Guds visdom och vi har sett fall där ondska har bemötts på ett föredömligt sätt. Vi har i London sett en man i en skåpbil köra ihjäl en som precis avslutat bönen i moskén. Responsen var inte hämnd utan istället barmhärtighet. Månaden Ramadan är en månad av givande i alla dess former och det minsta vi kan ge andra människor är vår förlåtelse och ett bra bemötande.

Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, sa: De barmhärtiga skall visas barmhärtighet från den mest Barmhärtige. Visa barmhärtighet mot dem på jorden, och Gud skall visa barmhärtighet mot dig.

Ramadan är också en månad av försoning och gemenskap. Oavsett bakgrund och nuvarande situation står vi tätt intill varandra i gemensamma led under bön sent in på natten. På samma sätt kommer nära och kära samt tidigare obekanta samman och bryter fastan tillsammans för att dela ögonblick av välsignelse och gemenskap.

Under Ramadan anordnade SMFR fem Ramadanbord i fem olika län spritt över hela Sverige, från högt upp i Umeå hela vägen ner till Helsingborg. Under dessa Ramadanbord samlades ungefär 200 person för att bryta fastan i gemenskap. 

Nu när Eid snart är här hoppas vi att ni får ett glädjefyllt och välsignat firande och att ni kommer ihåg att bjuda in dem som inte har någon att fira med.

Befinner du dig i Stockholm eller i Jönköping under den kommande veckan? Då är du välkommen att fira Eid med SMFR! Håll utkik på SMFRs hemsida och Facebooksida om mer information om var och när SMFR firar Eid!

Eid Mubarak!