Blog

STOCKHOLM - Vad hände med lokalavdelningen SMFR Stockholms kampanj #PantaforSomalia?

Under 2 veckor då kampanjen hölls i april med avslut 25 april så samlades det ihop 6192 kr som kom genom insamlandet och återvinnande av pant från olika former av plastflaskor och aluminiumburkar. En kampanj som engagerade många av de minsta medlemmarna som också kände att de kunde vara med och hjälpa till.

Kampanjen syfte var att lyfta tre saker:
1. Att samla in pengar till torkan i Somalia 
2. Att sprida information om miljöförstörelse och att 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år, det mesta av det är plast.
3. Att alla kan vara med och bidra oavsett om det handlar om att återvinna skräp eller att ge en summa pengar.

Pengarna som samlades ihop skickades till biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige den 9 maj som räcker för att 17 familjer ska få tillgång till rent vatten i 1 månad.

Verksamheten ligger i linje med SMFRs 16 verksamhetsområden som beslutades om på förbundsstämman 2015.

Kapitel 15 Globalt arbete som bland annat omfattar biståndsverksamhet, information om vad som händer i världen och öka kunskapen om mänskliga rättigheter
Kapital 16 Miljö och Klimat som bland annat omfattar arbete med tillgång till rent vatten, återvinning, ökad miljömedvetenhet, vikten av att ta hand om miljön ur ett islamisk perspektiv. .