Blog

Salam alaykum!

Idag vill SMFR välkomna en ny medarbetare till SMFRs kansli!

Abdelrahman Asad blir ny projektsekreterare för MR-projektet i Göteborg som drivs av SMFR region väst.

Abdelrahman har tidigare varit aktiv som medlem i Göteborg sedan 2015 där han deltog på SMFRs utbildningar och aktiviteter. År 2016 blev han invald i styrelsen för SMFR gbg city. År 2017 blev han ordförande för SMFR Östra Göteborg och invald i SMFR Region Västs styrelse.

I samband med anställningen i regionen så kommer han att entledigas från sitt styrelseuppdrag i regionsstyrelsen och istället delta vid behov som adjungerad anställd.