Blog

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa söker projektsekreterare i Göteborg

 

2017-05-19 10:24

SMFR söker en anställd för kombinerad tjänst som projektsekreterare/kanslisekreterare som finansieras av region Västra Götalands MR-kommitté och SMFR.

 

Om Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa [SMFR], arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på islamiska principer, rättvisa och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

SMFR finns runt om i landet och är en av Sveriges snabbast växande muslimska organisationer och en av Sveriges snabbast växande fredsorganisation. SMFR som organisation har snart funnits i 10 år och har runt 20 avdelningar och 3 regioner runt om i landet samt ett förbund.

SMFR har lyckats mobilisera engagerade individer via sitt nätverk för att vara med för att påverka samhället i en positiv samhällsutveckling. Vi erbjuder både grundläggande och avancerade ledarskapskurser, driver ett flertal projekt och har täta samarbeten med flera muslimska organisationer och samtliga fredsorganisationer i Sverige.

Tjänsten är en möjlighet för dig som brinner för Mänskliga rättigheter och som vill få chansen att jobba med det.

Arbetsuppgifter

Som projektsekreterare ansvarar du för att utveckla, planera och prioritera för en effektiv verksamhet. Du kommer vara direkt underställd och jobba med SMFRs generalsekreterare som din arbetsledare där du kommer ansvara för att driva MR-projektet i enlighet med generalsekreterares anvisningar, projektansökan och SMFRs styrdokument som ledstjärna.

Arbetsuppgiften innebär även att du planerar och ser till att organisationens projekt genomförs. Detta innebär att du kommer skriva en projektrapport, etablera både externa samt interna kontakter, samt ansvara för planering, utannonsering och marknadsföring av evenemang, aktiviteter och utbildningar samt se till att utbildningsmaterial görs och arbetsrutiner dokumenteras.

Som projektsekreterare kommer en av dina arbetsuppgifter även innebära att jobba strategiskt för att SMFR skall kunna fortsätta vara en av de snabbast växande fredsrörelselserna i Göteborg och bidra till att bygga upp en MR-rörelse.  Som projektsekreterare förväntas du tillsammans med region väst vara en direkt länk till våra medlemmar, olika myndigheter samt andra aktörer liksom representera SMFR i olika sammanhang.  Det förväntas även att du läser på och utvecklas inom mänskliga rättigheter, islam och organisering.

Som representant för SMFR så förväntas du leva upp till de riktlinjer som finns i SMFRs ”code of conduct” såväk som förhålla dig till SMFRs styrdokument.  Du kan läsa SMFRs code of conduct här: http://muslimerforfred.org/sites/default/files/Code%20of%20Conduct.pdf

Din profil

Krav och kvalifikationer

-  Du har en utbildningsbakgrund av statsvetenskap, mänskliga rättigheter, religion och konflikter eller annan motsvarande erfarenhet/kompetens. Om du har annan utbildningsbakgrund eller erfarenhet motivera varför den är relevant för arbetet.

-  Du är politiskt intresserad och håller dig påläst om vad som sker i samhället och i omvärlden

-  Du har bred kunskap om islam och är intresserad i ämnet

-  Du kan skriva projektredovisningar, göra budgetar och skriva rapporter samt dokumentera och utveckla rutiner

-  Du har kunskaper inom social media (wordpress, twitter, facebook, instagram mm)

- Du har förmåga att marknadsföra och sprida information samt nå ut till människor

-  Du har förmåga att planera, genomföra och rapportera verksamhet

-  Du har några års erfarenhet av organisationsarbete och kan följa direktiv liksom författa policies

-  Du har jobbat med ungdomar och ideella organisationer

-  Du har erfarenhet av att leda förtroendevalda liksom förmåga att delegera uppgifter

-  Du har mycket god datakunskap och administrationsförmåga

-  Du har erfarenhet av ekonomisk hantering och kvittohantering

-  Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift

-  Meriterande är språkkunskaper på turkiska, somaliska, arabiska, tigri, tigrinja, bosniska mm

-  Du har erfarenhet av att tala framför folk och  är pedagogisk


-  Det är meriterande om du har erfarenhet och är insatt i  SMFR

Personliga egenskaper

-  Du är en fokuserad, resultatorienterad person med ett stort driv och engagemang

-  Du har enkelt för att arbeta målorienterat och självständigt

-  Du har enkelt för att  planera, följa och skapa en tydlig struktur inom ditt arbete

-  Du är en person som är trygg i sin identitet med väldigt god samarbetsförmåga

-  Du är kommunikativ och lyhörd liksom en bra lagspelare

-  Du har lätt för att skapa och behålla kontakter med både interna samt externa kontakter

-  Du är analytisk och kreativ

-  Du har en positiv inställning och kan hantera ett högt tempo

-  Du är ansvarstagande, tar dina förtroenden på allvar och är ödmjuk

-  Du brinner för att bygga upp ett starkt muslimskt civilsamhälle

-  Du brinner för mänskliga rättigheter

-  Du är effektiv, håller tider, möter deadlines och är punktlig

Övrigt

Du bör bo inom det geografiska upptagningsområdet kring Göteborg.  Det kommer förekomma kvällar och helger liksom resor till Stockholm för utbildning.

Tjänstens omfattning: Heltid. Fast lön mot inlämnad tidsrapport. Den anställda har rätten att disponera sin arbetstid efter överenskommelse.

Vi intervjuar löpande under rekryteringsprocessen, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ange lönekrav i din ansökan.

Vid frågor kontakta Svenska Muslimer för Fred och Rättivsas Generalsekreterare: Yasri.Khan@muslimerforfred.org

Anställningsprocess sker med representanter från SMFR region väst och SMFRs förbundskansli.

Ansökan

Ansökan skickas till SMFRs generalsekreterare Yasri.khan@muslimerforfred.org senast 31/6-2017. Obs anställning sker löpande. Ju tidigare du skickar in desto mer ökar chanserna att bli anställd.

Anställningen är tidsbegränsad från 1 juni (senast 1 juli) – 31 dec med en månadslön inkl semesterersättning på 21 000 kr. 

 

Om projektet

Projektet syftar till att vara demokratifrämjande och stärka och engagera muslimska ungdomar från orten såväl som andra områden i att organisera sig demokratiskt och öka deras tilltro till demokrati samt utveckla deras förmåga och erfarenhet att påverka inom demokratiska ramar.

Det behövs en tydlig plattform för unga muslimer från Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden såväl som andra områden att kunna ta plats, synliggöras och bli erkända som konstruktiva samarbetspartners med kommun, andra civilsamhällesorganisationer samt media för att skapa ett bättre samhälle med grund i MR.

Det finns många nidbilder av muslimer som många unga växer upp med som skapar enorm frustration. Det finns en hel del rasism i samhället och en känsla av utanförskap som leder till ökad alienation och antipati mot samhället.
 Vi vill genom detta projekt som är ett fortsättningsprojekt av föregående års projekt påverka unga muslimska individer att ta ökat ansvar och bli mer delaktiga i olika samhällsfrågor.

Det behövs en tydlig plattform för unga muslimer från Göteborgs socioekonomiskt utsatta områden såväl som andra områden att kunna ta plats, synliggöras och bli erkända som konstruktiva samarbetspartners med kommun, andra civilsamhällesorganisationer samt media för att skapa ett bättre samhälle.

Vi hoppas även att projektet ska bidra till ökat samhällsengagemang och ökad förståelse för hur de kan bidra till att jobba för MR som individer, inom organisationen och i samhället.

Vi vill genom projektet synliggöra, skaffa kunskaper och visa på hur man utifrån demokratins ramar kan påverka och skapa förändring. Mänskliga rättigheter är en rättighet, men det kräver ständigt att det finns människor som arbetar för dessa värdegrunder för att det ska vara en rättighet att räkna med. Varje generation måste vinna kampen för mänskliga rättigheter för att vi som samhälle inte ska hamna i ett läge av fascism, rasism, antisemitism, islamofobi, antiziganism, afrofobi och annan intolerans ska bli normativt i samhället.

Vi önskar även etablera en stark närvaro av SMFR lokalt via projektet och synliggöra ett viktigt MR-arbete som fler ska kunna engagera sig i.

Vi vill också fokusera mycket på muslimska kvinnors möjligheter och rättigheter i samhället och tillgång till arbetsmarknad, utbildning och egenmakt.

Tanken är att erbjuda människor ökad kunskap om mänskliga rättigheter och få mer perspektiv kring dessa frågor med teologiska resonemang utifrån islam och stärka MRs legitimitet och stöd för MR bland större grupper som muslimska fredsrörelsen kan nå till.

Målet är att utbilda fler personer med ökade kunskaper kring detta och värva fler till att ha ett aktivt och positivt förhållningssätt till mänskliga rättigheter och allas lika värde på ett sätt som är långsiktigt och hållbart även efter projektets avslut.

Erbjuda verktyg för att kunna vara med och bidra till att se över vilka ansvar och skyldigheter enskilda personer har för att rättigheterna ska kunna gälla.

Erbjuda en långsiktig och hållbar organiserad plattform att kunna vara verksam i för att jobba för MR och verka rättighetsbaserat med ett lösningsfokus

Opinionsbilda och folkbilda genom utbildningar inom MR Islam och ledarskap i västra götalandsregionen.

Insamla kunskap genom opinionsundersökningar gällande muslimer och deras upplevelse kring religionsfrihet, diskriminering och arbetsmarknad såväl som tolerans mot andra grupper.

Arbeta med mänskliga rättigheter med särskilt fokus på islamofobi, afrofobi, antisemitism, jämnlikhet och antiziganism

Förebygga våldsbejakande världsbilder och miljöer och kriminalitet

Stärka individer i att motverka diskriminerande och kränkande bemötande

Erbjuda verktyg för att öka tryggheten att kunna utöva sin religion och skapa ökad förståelse bland allmänheten