Blog

 "Bli försörjd av en man i Sverige, flytta, eller ta av dig sjalen."
Vilka val finns snart kvar för muslimska kvinnor att välja mellan?

Var med och hjälp till i arbetet att skapa fler alternativ för muslimska kvinnor att bygga sin egna framtid, få möjlighet till egenmakt och få den respekt de förtjänar.

...

Gå med i Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa - vi har systematiskt arbetat med att på olika sätt stärka muslimska kvinnor i snart 10 år och stått upp för verklig jämställdhet.

Vi har integritet nog att våga stå upp för det vi tror på.

--------

SMFR har i samverkan med Dialogue films - tagit fram en film för att lyfta muslimska kvinnor inom Muslimska Fredsrörelsen från Göteborg som bär sjal. Muslimska kvinnor har ofta blivit omtalade men sällan fått möjlighet till att få tala ut för sin egen sak i svensk samhällsdebatt. Denna video är till för att lyfta upp deras röster.

Många har åsikter om, men talar sällan med muslimska kvinnor som bär sjal. SMFR står upp för kvinnors möjlighet till egenmakt och till arbete (detta inkluderar även kvinnor som bär sjal). SMFR har som ambition att verka för att stärka muslimska kvinnors möjlighet till den svenska arbetsmarknaden.

-------------

OBS (SMFR använder oftast inte ordet slöja och särskilt INTE ordet beslöjad då ordet rent terminologiskt förringar muslimska kvinnor. Vi föredrar att använda ordet sjal som är ett mer neutralt ord då det har en annan innebörd än ordet slöja som bär på en negativ underton. I samverkan med Dialogue films så har produktionen gått för snabbt och ordet har smygit in istället för sjal, detta beklagar vi från SMFRs sida.)