Blog

 
uun.png
 
Bli försörjd av en man, flytta eller ta av dig sjalen.
Vilka val finns det snart kvar för muslimska kvinnor?
Var med och hjälp till i arbetet att skapa fler alternativ för muslimska kvinnor att bygga sin egen framtid, få möjlighet till egenmakt och få den respekt de förtjänar.
Gå med i muslimska fredsrörelsen-Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa-vi har systematiskt arbetat med att på olika sätt stärka muslimska kvinnors i snart 10 år och stått upp för verklig jämställdhet.
Vi har integritet nog att våga stå upp för det vi tror på.
#SMFR