Blog

ee.jpgeeee.jpgLINKÖPING - Den 13:e april arrangerade lokalavdelningen SMFR Linköping en föreläsning om radikalisering och våldsbejakande extremism som berör ett ämne som har varit ständigt omdiskuterat under det senaste decenniet.

SMFR Linköping bjöd in Marco Nilsson, som är universitetslektor i statsvetenskap vid Jönköpings Universitet. Marco bedriver forsknin...g om radikalisering och berättade om sin forskning där han bl a bedrivit fältstudier i Irak och Libanon.

Saker som lyftes upp var varför europeiska ungdomar reser till mellanöstern för att strida för extrema grupper? Vilka är de bakomliggande faktorerna?

SMFR har även skrivit om dessa frågor när det kommer till personer som identifierar sig som muslimer och främjar våld med analyser som vi skickat till regeringen: http://alturl.com/43h5y