Andra helgen av MOL-kursen

 

MUSLIM OCH LEDARE – MOL

 

”En ledare för sin nation är dess tjänare”

[Profeten Mohammed, frid vare med honom]

 

En utbildning för framtidens muslimska ledare i Sverige.

 

MOL är en utbildning för dig som är muslim och utifrån din muslimska identitet vill vara en ledare i framkant. Sverige behöver starka muslimska ledare som ska kunna bära den våg av både sekularism och rasism. För att tackla dessa problem kommer utbildningen att fokusera på islam, personlig utveckling och politik och inflytande. SMFRs vision är att skapa medvetna ledare som tillsammans ska skapa positiv förändring i sitt samhälle och detta är denna utbildning till för.

 

Muslimska ledare har ett behov av att professionalisera sig ytterligare för att kunna motverka islamofobi och antimuslimism liksom andra former av rasism och diskriminering. Syftet är även att bidra till ett professionellt, strategiskt och fokuserat arbete inom det muslimska civilsamhället som ska ses som en viktigt och självklar del till övriga civilsamhället. Kursen syftar till att bidra till snabbare integrationsprocess där en muslimsk identitet ska ses som en självklar del av att vara svensk. Kursen ska förutom att ge kunskaper i ledarskap och projektledning skapa förståelse för det muslimska civilsamhällets utmaningar och historia.

Utbildningen kommer bestå av tre helger med tre olika teman.

HELG 2: PERSONLIG UTVECKLING – 11-12 MARS

Alla har vi ett ledarskap genom olika ansvar i vardagen och många gånger funderar vi på vad olika motgångar i arbetet med andra kan bero på och hur vi som ledare kan utvecklas.

En nyckel till framgångsrikt ledarskap bygger på ökad självinsikt och ständig medvetenhet om hur man leder sig själv och därmed bygga förutsättningar för att kunna ta nästa steg och leda andra.

Denna kurshelg ger dig starka verktyg i gruppsykologi, psykologi, konflikthantering och mycket mer!

Är det här du?
- Vill vara en aktiv muslimsk ledare som tar ansvar för ett bättre samhälle?
- Vill utmana dig själv och skapa nya möjligheter i ditt liv?
- Vill få kunskap och verktyg kring ledarskap och politik?

Anmäl dig till registrering@muslimerforfred.org med namn och en kort motivering till varför du vill gå utbildningen. Anmäl dig senast den 17:e februari.
En inspirerande utbildning för dig som vill utvecklas och påverka!
__________________________

Utbildare:

Amir Dabboussi är förbundsstyrelseledamot med fokus på finans-, arbetsmarknad och näringsliv samt konsumentfrågor. Han var tidigare anställd som kanslichef hos SMFR-förbundet. Han har en mångårig erfarenhet av ideellt engagemang i ett brett spann av organisationer i det civila samhället. Idag är han biträdande rektor vid Gryningeskolan, en muslimsk friskola i Botkyrka. Hans utbildningsbakgrund är inom IT, projektledning och affärssystem vid Karlstads universitet. Idag studerar han rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Islamakademins teologiprogram under Sh. Salahuddin Barakat. Amir är också licensierad av tidigare förbundsordförande Yasri Khan att hålla i SMFRs ledarskapsutbildningar.
Yasri Shamsudin Khan är en internationellt erfaren utbildare som utbildat, föreläst och hållt workshops för tusentals personer runtom i världen. I Sverige är han känd för att bland annat ha utvecklat och skapat egna transformerande utbildningar och övningar som skapat förutsättningar för många muslimer såväl som icke-muslimer att ta viktiga steg framåt i sina liv.