Blog

I söndag var ungdomar från olika religiösa traditioner (Islam, hinduism, kristendom, buddhism, sikhism) ute på Medborgarplatsen för att göra Seva (service) genom att dela ut varm mat till behövande. Det anordnades av SUDA (Sveriges Unga Dharmiska och Avashaner).

Joey Belmondo, styrelseledamot i SMFR Stockholm, hade ansvaret att laga maten och han lagade hela dagen. De andra var ute för att servera. Till slut lyckades de mata omkring 150 pers. Det kom en hel del hemlösa/behövande men även personer som inte befinner sig i ekonomisk svårighet då alla behöver lite gemenskap ute med sina medmänniskor en kall dag i mars.

Håll gärna utkik efter möjligheter där du själv kan delta i något liknade och må Gud acceptera från oss alla all nytta som vi gör.