Blog

Den 7 Mars var SMFR på möte med statssekreterarn för kultur departementet och för socialdepartementet för att prata om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) i enlighet med de konventioner som Sverige har förbundit sig till.

SMFR uttryckte stor oro för myndigheten valde att släppa en så undermålig "rapport" som inte bara fått massiv kritik från Sveriges ledande forskare inom ämnet för att vara helt ovetenskaplig och i princip åsiktsbaserad, men som även i dess centrala beståndsdelar är djupt problematisk och i vissa fall enormt konspiratoriskt såväl som sättet den blev beställd på som redan i beställningen utgick från att Sverige är infiltrerat av muslimer.

SMFR uttryckte även oro över om det var sådana källor som blev grunden för att man som myndighet i MUCF drog tillbaka stödet för organisationen Sveriges Unga Muslimer.

SMFR uttryckte även oro för att MSBs rapport skulle användas som källa för andra myndigheter för att fatta beslut om man inte aktivt drog tillbaka den. SMFR utryckte att det var viktigt att regeringen uttryckte sig angående MSB-rapporten samt att man från MSBs sida såg till att dra tillbaka den.

SMFR uttryckte att det är viktigt att samla kunskap om Svenska muslimer och islam såväl som muslimska organisationer i Sverige och välkomnar att mer forskning görs i ämnet så att samhällsdebatten mer kan präglas av kunskap.

SMFR uttryckte även oro för politiseringen av sjalen och hur dessa påverkar muslimska kvinnor från att kunna göra sitt jobb inom privat/offentlig sektor och som myndighetspersoner samtidigt som de utsätts för hatbrott som ökat de senaste 5 åren i sträck.

SMFR uttryckte att det är viktigt att staten skickar tydliga signaler
om att det är viktigt att stå upp för muslimska kvinnor och uttryckligen uttala att kvinnor som bär sjal är lämpliga att utöva alla former av myndighetsuppdrag och att sjalen i sig aldrig kan vara en diskvalificerande faktor samt att staten är tydlig med att alla sådana ifrågasättanden inom olika myndigheter ska bemötas av myndighetschefer.

Utöver detta stöder SMFR även de kommentarer som Amnesty International, Civil Rights defenders, Flyktinggruppernas riksråd — FARR, Handikappförbunden mfl om att bland annat att Sverige gör mer för:

att stå upp för det samiska folkets rättigheter
att stå upp för romerna och EU-migranters rättigheter
att stå upp för flyktingars rättigheter
att stå upp för vikten av att skapa ett ett mer inkluderande samhälle för människor med olika former av funktionsnedsättningar
att stå upp för afrosvenskars rättigheter