Blog

EU-domen om sjalen som kom idag har varit ett starkt bakslag för jämställdheten och vad den kommer innebära återstår att se.

"Vi har en självbild av att Sverige är så tolerant, men statistik visar att det finns mycket strukturell rasism. Jag vill att Sverige ska bli bäst i världen även på den fronten också, så som vi är bäst på andra fronter" - en deltagare på Region Stockholms kick-off.

Idag hade dock Region Stockholm en kickoff - vilket känts symboliskt viktigt med tanke på... den utveckling som sker i Europa idag. Vikten av att organisera sig och bidra till att skapa förändring genom att bidra med nytta har aldrig varit större och hur viktigt det är att kämpa och inte ge upp.

Under kvällen samlades deltagarna för att reflektera över vad som driver dem och vilka aktiviteter de skulle vilja att Region Stockholm arrangerade. Mångfalden och engagemanget var stort.

Här är några reflektionscitat från kvällen:

"Problem som sker ute i världen får mig att agera"

"Man tror man är mindre värd för att man är annorlunda"

"Man ska kunna säga i slutet av livet att man försökt göra nytta, och att man gjort sitt bästa för att stoppa den farliga utveckling"