Blog

Fd DO Katri Linna som även innan hon blev Diskrimineringsombudsmannen (där hon bland annat drev handskakningsdomen och vann) för den samlade myndigheten också var DO för den tidigare myndigheten för etnisk och religiös diskriminering. Idag jobbar hon för organisationen civil rights defenders.

I samband med EU-domen med sjalen och all annan diskussion om muslimers närvaro i offentligheten går Katri igenom Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter, EU-rätt och svensk rätt i en föreläsning/panel arrangerad av SMFRs kvinnosammanslutning Muslimah på SMFRs förbundsstämma.

I ljuset av den samhällspolitiska utvecklingen går Katri Linna igenom Europa-praxis avseende rätten att uttrycka religion på arbetsplatsen och de legala skydden kring det. 

Hon går igenom margin of appreciation, tillämpning, rättsfall om direkt och indirekt diskriminering såväl som olika etablerade legala rättsprinciper.

Förbundsstämmans deltagare hade möjlighet att ställa frågor. Idag pågår det flera rättsprocesser där SMFRs medlemmar och förtroendevalda är involverade inom svenska rättsväsendet där personer blivit diskriminerade eller blivit utsatta för hat, missaktning eller våld. Det juridiska verktyget för att hävda sin rätt är viktigare än någonsin för att möta populistiska tyckanden som steg för steg suddar bort allmänhetens uppfattning av svenska rättsprinciper.