Blog

 

Då är SMFRs förbundsstämma för 2017 avslutad. 

För många blev helgen ganska sömnlös då det talades hela natten, gjordes våfflor, roliga timmen, gjordes planer, arbete med stämmohandlingar, qiyam al layl mm skedde under nätterna - samtidigt var alla med och bidrog till att skapa en härlig och trevlig stämning där alla försökte hjälpa till att göra nytta och sprida respekt till varandra.

Under förbundsstämman valdes bland annat Abdulaziz Saleh, regionordförande för Västra till ny ledamot (1 år, nyval), Sara Younes tidigare FS ledamot och tidigare regionordförande för Västra till omval (3 år, omval) och Boudour Alhashmi tidigare förbundsledamot och tidigare regionordförande för Stockholm till omval (1 år). Övriga ledamöters mandat löper till 2018 och 2019 då förbundsstyrelsen ledamöter väljs i olika omgångar.

Må Gud stärka och underlätta för de valda i sina ansvar.

Under helgen gjordes även stadgeändringar där bland annat kvinnosammanslutningen Muslimah lades till i stadgarna och ordföranderrådets roll stärktes i organisationen. Även ett utbildningsdirektiv antogs där olika kunskaper och förmågor som förvärvats genom SMFR i framtiden ska kunna valideras och intygas av organisationen via summativa och formativa bedömningar som görs samt att organisation ska utvecklas genom högre ställda krav på förtroendevalda att förvärva sig kunskaper och utveckla sitt kvalitativa arbete genom teoretiska utbildningar och genom praktiskt arbete via sitt ideella engagemang.

17498679_1424794097541582_8663436317330675931_n.jpg
17499497_1424794114208247_3140815117799412554_n.jpg
17553719_1424794150874910_3785493214366953215_n.jpg17425993_1424794110874914_2636724535784917780_n.jpg