År 2013

Förbundsordförande och talesperson
Yasri Khan (omval)
Strategiutskottet (ordförande), Arbetsutskottet (ordförande), Ordföranderådet (ordförande), Uttbildningsutskottet (ordförande) Internationella utskottet (ordförande)
och adjungerad till samtliga utskott.
yasri.khan@muslimerforfred.org
073-5131924

Vice förbundsordförande
Shaimaa Abdelhady (nyval) 
Arbetsutskottet, Medborgarrättsutskottet (ordförande)
shaimaa.abdelhady@muslimerforfred.org

Förbundssekreterare
Osman Adem (omval, ny post), tillträdde efter Amir Dabboussi som avgick efter övergång till 
anställning som kanslichef den 1/4 2013.
Islamutskottet (ordförande), Ekonomiutskottet (ordförande) Arbetsutskottet
osman.adem@muslimerforfred.org

Ledamot med fokus på Sociala frågor
Kawtar Chibli (omval, ny post)
Sociala frågor (ordförande)
kawtar.chibli@muslimerforfred.org

Ledamot med fokus på medlemsfrågor
Bodor Al Hashmi (nyval) 
Medlemsansvarig (ordförande)
bodor.alhashmi@muslimerforfred.org

Adjungerad med fokus på information och kommunikation
Aya Mohammed

Informations och kommunikationsutskottet (ordförande)
aya.mohammed@muslimerforfred.org

Kansliet
Amir Dabboussi 

Organisationsutvecklingsutskottet (ordförande)

Kanslichef
kanslichef@muslimerforfred.org
076-065 0789

Entledigad innan förbundsstämma
Alladin Elshubaki (nyval, entledigades oktober 2013)
alladin.elshubaki@muslimerforfred.org

Lokalavdelningsordföranden
SMFR Stockholm - Nofa Malla Mohammed

SMFR Stockholm väst - Omera Saleh

SMFR Södra Stockholm - Redwan Jaffer

SMFR Järva - Saini Benabdullatek

SMFR Sigtuna - Wafa Temeza

SMFR Väst - Sara Younes

SMFR Malmö - Avin Jomaa (efterträdde Khaoula Ghodhbani som entledigades december 2013)

SMFR Borlänge - Nor Abbas (efterträdde Hiba Albatrouk som flyttade till Uppsala för studier)

SMFR Linköping - Ismail Sharif

SMFR Uppsala - Hiba Albatrouk

Lokala kontaktpersoner
Umeå - Khalil Karimi
Luleå - Anna Waara

 

Tidigare lokalavdelningar 

SMFR Karlstad är numera en del av SMFR Väst