Blog

SMFR deltog på möte med representanter från National council of churches in India och Indiens muslimska råd som är i Sverige med Sveriges interreligiösa råd.  SMFR får höra om indisk historia och hur olika religioner etablerades där tillsammans med deltagare från andra världsreligioner.

Indien är landet som förväntas bli den största muslimska befolkningen i världen till 2050, men där muslimerna kommer utgöra en minoritet på c:a 15% av Indiens totala befolkning. 

Idag bor c:a 11,5% av världens muslimer i Indien dvs att det är landet med mest muslimer idag med undantag för Indonesien där 13% av världens muslimer bor. På 3:e plats hittar vi Pakistan med c:a 10% av världens muslimer. 4:e plats Bangladesh med c:a 9% av världens muslimer. 5:e plats Nigeria med c:a 5% av världens muslimer enligt PEW.

I de fem länderna hittar vi alltså nästan 50% av världens alla muslimer.

Utmaningen i Indien är idag stor. Det finns idag en hindunationalistisk rörelse som har fått makt som på olika sätt dragit igång en legitimering av att aktivt begränsar och stigmatisera andra religiösa grupper. Det finns ett viktigt arbeta att stärka minoriteter och den muslimska gruppen.