Blog

Den 18 Januari Muslimska Fredsrörelsen - Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) besök av Camilla Björkbom förbundsordförande från Djurens Rätt.
Vi samtalade om att bland annat samverka kring veganska/vegetarianska recept till muslimska högtider som Djurens rätt vill ta fram.

Blev också en del samtal om SMFR vad SMFR gör där vår generalsekreterare Yasri Khan tog upp att SMFR bedriver verksamhet främst genom våra styrdokument som anger riktlinjer för vårt arbete. Styrdokument som SMFR programmet och Visionsprogrammet.

Stycke 52 i SMFR-programmet säger följande:

"SMFR anser att djur har rätt till hänsyn och respekt utifrån sina egna förutsättningar. Att värna djurens väl är en moralisk skyldighet för oss människor, inte minst på grund av att vi till skillnad från djuren har förmåga att göra etiska överväganden. Onödigt lidande måste minimeras. Ett samhälle som inte värnar djurens välbefinnande riskerar också att bli ett samhälle där utsatta människors värde förtrampas."

-----

Det blev även samtal om halalmärkning och hur man kan skapa ett skyddat varumärke kring det och skapa en transparens i processen. I Europa existerar inget ordentligt varumärkesskydd för halal vilket innebär att saker som stämplas "halal" ofta inte granskas ordentligt genom systematiska kontroller och uppföljning.

SMFR jobbar med ambitionen för att försöka utveckla riktlinjer och system i Europa för att försöka skapa en halalcertifiering som blir internationellt erkänt och uppfyller de krav för kontroll som finns i muslimska länder som ställer krav på systematiserad kontroll av uppföddnings och produktionsled genom samverkan med länder som redan har internationellt erkända halalstandarder.

Med ett sådant system på plats så upplever vi att det skulle vara enklare att utveckla den islamiska ekonomiska induststrin såväl som bidra till att erbjuda alternativ till konsumentmedvetna muslimer som vill köpa halal där djurhanteringen följer islamiska principer om djurskydd och minskat lidande - som dagens industrialiserade köttindustri i Europa knappast lever upp till.

Med ett sådant erkänt system på plats så blir det också enklare att främja svenska varor till export till muslimska länder vilket skulle kunna öka svensk handel såväl som generera viktiga arbetstillfällen. En ekonomisk möjlighet so fortfarande ligger i sin linda.

Det skulle även kunna skapa en möjlighet för mer medvetna muslimska entreprenörer att nischa in sig och skapa en näringsverksamhet kring etiska halalprodukter som genomgått en ordentlig granskning genom alla produktionsled fram till konsumenten vilket i längden skulle kunna bidra till ökad miljö och djurrättsmedvetenhet på konsumtionssidan villet kan pressa fram etiska förändringar hos industrin.

Nästa vecka kommer vår generalsekreterare Yasri Khan inshallah bland annat att träffa ordförande för world islamic economic forum och tidigare vice premiärminister i Malaysia Tun Musa Hitam för att lyfta upp hur Sverige kan bidra och dra nytta från den islamiska världsekonomin.
Kommer även att träffa representanter från svenskt näringsliv för att prata om hur man kan utveckla och stärka en svenskmuslimsk integration och sysselsättning från ett ekonomiskt håll.

Detta ligger i linje med SMFRs visionsprogram på 16 kapitel som bland annat betonar näringsliv/arbetsmarknad, konsumtion, miljö och klimat.